ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 พ.ค. 67 อัปเดต ราคาน้ำมันทุกชนิด จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

15 พฤษภาคม 2567

อัปเดต ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 พ.ค. 67 ล่าสุด ราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ราคาน้ำมัน ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ประกอบด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ , บมจ. บางจาก ปิโตรเลียม และ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด (Shell)ดังต่อไปนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 พ.ค. 67  อัปเดต ราคาน้ำมันทุกชนิด จาก 3 ปั๊มน้ำมัน 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 พ.ค. 67 อัปเดต ราคาน้ำมันทุกชนิด จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 พ.ค. 67  ปตท.

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 31.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 36.59 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 36.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 38.38 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 38.95 บาท/ลิตร
 • เบนซิน อยู่ที่ 46.84 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล ราคา 43.44 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 47.14 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 พ.ค. 67 อัปเดต ราคาน้ำมันทุกชนิด จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 พ.ค. 67  บางจาก

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S ราคา 45.64 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S ราคา 31.44 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ราคา 36.59 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ราคา 36.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ราคา 38.38 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ราคา 38.95 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 พ.ค. 67 อัปเดต ราคาน้ำมันทุกชนิด จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 พ.ค. 67  เชลล์ (Shell)

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.38 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.95 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 31.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 46.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 พ.ค. 67 อัปเดต ราคาน้ำมันทุกชนิด จาก 3 ปั๊มน้ำมัน