ใช้รถต้องรู้! ข่าวดี ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 พ.ค. 67 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ลง 50 สตางค์

03 พฤษภาคม 2567

ข่าวดี! ปตท. - บางจาก ประกาศลดราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ลง 50 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป

ใช้รถต้องรู้! ข่าวดี ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4  พ.ค. 67 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ลง 50 สตางค์

ใช้รถต้องรู้! ข่าวดี ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 พ.ค. 67 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ลง 50 สตางค์

ใช้รถต้องรู้! ข่าวดี ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 พ.ค. 67 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ลง 50 สตางค์

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  4  พ.ค. 67  ลง 50 สตางค์/ลิตร 

 • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 37.49 บาทต่อลิตร -0.50
 • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 37.74 บาทต่อลิตร -0.50
 • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 39.28 บาทต่อลิตร (คงเดิม)
 • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 39.85 บาทต่อลิตร -0.50
 • เบนซิน อยู่ที่ 47.74 บาทต่อลิตร -0.50
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 48.04 บาทต่อลิตร (คงเดิม)
 • ดีเซล ราคา 30.94 บาท/ลิตร 
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล ราคา 42.94 บาท/ลิตร
   

 

ใช้รถต้องรู้! ข่าวดี ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 พ.ค. 67 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ลง 50 สตางค์

 

 

 

*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น