ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  22 เม.ย. 67 เช็กล่าสุด จากปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

21 เมษายน 2567

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 เม.ย.67 อัปเดต ราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จากปั๊มน้ำมัน ปตท.บางจาก และ เชลล์ (Shell) ดังต่อไปนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 เม.ย. 67 เช็กล่าสุด จากปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  22 เม.ย. 67 เช็กล่าสุด จากปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 เม.ย.67 ปตท.

 • ดีเซล ราคา 30.94 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 30.94 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 37.99 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 38.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 38.88 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 40.35 บาท/ลิตร
 • เบนซิน อยู่ที่ 48.24 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 42.94 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 48.04 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  22 เม.ย. 67 เช็กล่าสุด จากปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 เม.ย.67 บางจาก

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 ราคา 45.14 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S B7 ราคา 30.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S ราคา 30.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล B20 S ราคา 30.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ราคา 37.99 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ราคา 38.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ราคา 38.88 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ราคา 40.35 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  22 เม.ย. 67 เช็กล่าสุด จากปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์


ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 เม.ย.67 เชลล์ (Shell)

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 39.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.88 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.35 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 31.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  22 เม.ย. 67 เช็กล่าสุด จากปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์