คุณครูได้เฮ! 1 พ.ค. นี้ ปรับขึ้นเงินเดือนครู ไม่ต่ำกว่า 18,000 บาท ทั่วประเทศ

03 มีนาคม 2567

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หลังประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. เห็นชอบ 1 พ.ค. นี้ ขึ้นเงินเดือนครูบรรจุใหม่คุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 18,000 บาท

คุณครูได้เฮ! 1 พ.ค. นี้ ปรับขึ้นเงินเดือนครู ไม่ต่ำกว่า 18,000 บาท ทั่วประเทศ 

คุณครูได้เฮ! 1 พ.ค. นี้ ปรับขึ้นเงินเดือนครู ไม่ต่ำกว่า 18,000 บาท ทั่วประเทศ

ทางด้าน พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุม ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบการปรับเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษา ตามมติ ครม. ที่ให้ปรับเงินเดือนข้าราชการ โดยมีผล 1 พ.ค. 67 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

คุณครูได้เฮ! 1 พ.ค. นี้ ปรับขึ้นเงินเดือนครู ไม่ต่ำกว่า 18,000 บาท ทั่วประเทศ

 

 

 

กลุ่มแรก คือ การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ โดยจะทยอยปรับเงินเดือนแรกบรรจุเพิ่มปีละ 10% ในปี 2567 และปี 2568 และเมื่อถึงปี 2568 ผู้ที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท ส่วนวุฒิอื่นๆ จะปรับให้สอดคล้องกัน

คุณครูได้เฮ! 1 พ.ค. นี้ ปรับขึ้นเงินเดือนครู ไม่ต่ำกว่า 18,000 บาท ทั่วประเทศ

กลุ่มสอง คือ การปรับเงินชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนแรกบรรจุ พร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
 

ทั้งนี้ ทาง ก.ค.ศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการ โดยการปรับขึ้นเงินเดือนจะใช้ตามฐานของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งขณะนี้ทาง ก.ค.ศ. ได้จัดทำหลักเกณฑ์ครูใหม่ และหลักเกณฑ์ครูเก่าพร้อมแล้ว โดย ก.ค.ศ. จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการอีกครั้งในวันที่ 5 มี.ค. นี้ และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ค.ศ. ภายในเดือน มี.ค. นี้ เพื่อที่จะให้การขึ้นเงินเดือนครูทันในวันที่ 1 พ.ค. 67


ขณะนี้ทาง ก.ค.ศ.ได้จัดทำหลักเกณฑ์ครูบรรจุใหม่ และครูเก่าไว้แล้ว และจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 5 มีนาคม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ภายในเดือนนี้ เพื่อให้การขึ้นเงินเดือน ทันวันที่ 1 พฤษภาคมนี้