ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 ต.ค. 66 ล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

01 ตุลาคม 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 ต.ค. 66  อัปเดตล่าสุด จาก 3 ปั๊มน้ำมัน เชลล์ (Shell) ปตท. บางจาก กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 ต.ค. 66 ล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 ต.ค. 66 ล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 ต.ค. 66 เชลล์ (Shell)

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.98 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.25 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 49.44 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 ต.ค. 66 ล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 ต.ค. 66  ปตท.

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.45 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 36.79 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.18 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เบนซิน 95 ราคา 47.24 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 40.24 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 ต.ค. 66 ล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 ต.ค. 66  บางจาก

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.45 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 36.79 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.18 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.34 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.34 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 ต.ค. 66 ล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล