ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 30 ก.ย. 66 เช็ก 3 ปั้มน้ำมัน ปตท. บางจาก และพีที

29 กันยายน 2566

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 30 ก.ย. 66 เช็ก 3 ปั้ม ปตท. บางจาก และพีที แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 30 ก.ย. 66 เช็ก 3 ปั้ม ปตท. บางจาก และ พีที 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 30 ก.ย. 66 เช็ก 3 ปั้มน้ำมัน ปตท. บางจาก และพีที

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 30 ก.ย. 66   บางจาก 

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 42.34 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S B7 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ไฮดีเซล S : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล B20 S : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก็สโซฮอล์ 95++ : 49.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 37.79 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 37.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 39.18 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 39.45 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 30 ก.ย. 66 เช็ก 3 ปั้มน้ำมัน ปตท. บางจาก และพีที

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 30 ก.ย. 66  พีที (PT)

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เบนซิน : ราคา 47.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 39.45 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 39.18 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 37.14 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 30 ก.ย. 66 เช็ก 3 ปั้มน้ำมัน ปตท. บางจาก และพีที


ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 30 ก.ย. 66  ปตท.

 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 39.45 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 44.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 37.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 36.79 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 39.18 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เบนซิน 95 : ราคา 47.24 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา : 31.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 30 ก.ย. 66 เช็ก 3 ปั้มน้ำมัน ปตท. บางจาก และพีที