เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 ก.ย.66 อัปเดตจาก 3 ปั้มน้ำมัน

21 กันยายน 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ วันที่ 22 กันยายน 2566 อัปเดทล่าสุด น้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ราคาน้ำมันดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ เชลล์

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 ก.ย.66 อัปเดตจาก 3 ปั้มน้ำมัน 

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 ก.ย.66 อัปเดตจาก 3 ปั้มน้ำมัน

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 ก.ย.66  ปตท.  

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.45 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.79 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 40.18 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 48.24 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 40.24 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 ก.ย.66 อัปเดตจาก 3 ปั้มน้ำมัน


ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 ก.ย.66  บางจาก

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.45 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.79 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 40.18 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.34 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.34 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 ก.ย.66 อัปเดตจาก 3 ปั้มน้ำมัน

 

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 ก.ย.66  เชลล์ (Shell) 

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 39.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 41.28 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.55 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 51.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 49.44 บาท/ลิตร

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 22 ก.ย.66 อัปเดตจาก 3 ปั้มน้ำมัน