นายกฯ สั่งคลัง กำหนดเงื่อนไข เงินดิจิทัล 10,000 บาท ชงเข้า ครม. เร็วที่สุด

13 กันยายน 2566

นายกฯ เศรษฐา สั่ง รมช. กำหนดเงื่อนไขรายละเอียดนโยบาย เติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ชงเข้า ครม. เร็วที่สุด

นายกฯ สั่งคลังกำหนดเงื่อนไข เงินดิจิทัล 10,000 บาท ชงเข้า ครม. เร็วที่สุด 

นายกฯ สั่งคลัง กำหนดเงื่อนไข เงินดิจิทัล 10,000 บาท ชงเข้า ครม. เร็วที่สุด

 

 

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงนโยบาย เติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพในการกำหนดเงื่อนไข แนวทาง รายละเอียด และให้นำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

โดยเร็วในที่นี้อาจจะเป็น ครม.รอบหน้า คือต้องเร็วที่สุด นายกฯ บอกว่าเรื่องนี้ประชาชนคอยความชัดเจน และสืบเนื่องจากการอภิปราย 2 วันต่อรัฐสภา มีคำแนะนำ คำติติง ซึ่งรัฐบาลน้อมรับ และนายกฯ ให้มาทบทวนแนวทางเดิมที่เคยคิดไว้ เพราะควรศึกษาให้ละเอียดรอบคอบ ตอบสนองคำท้วงติง” โฆษกรัฐบาล ระบุ