เช็คราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 25 เม.ย. 66 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

24 เมษายน 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ล่าสุด 25 เมษายน 2566 อัปเดตราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย  ดังต่อไปนี้  

เช็คราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 25 เม.ย. 66 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล 

เช็คราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 25 เม.ย. 66 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 25 เมษายน 2566 บางจาก

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.59 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 46.34 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 32.94 บาท/ลิตร

เช็คราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 25 เม.ย. 66 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 25 เมษายน 2566 ปตท.

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.59 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เบนซิน 95 ราคา 44.26 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 32.94 บาท/ลิตร

เช็คราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 25 เม.ย. 66 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล


 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 25 เมษายน 2566 เชลล์ (Shell)

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.04 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 43.74 บาท/ลิตร

เช็คราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 25 เม.ย. 66 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล