เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 เม.ย.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

20 เมษายน 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ล่าสุด 21 เมษายน 2566 อัปเดตราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์ ดังต่อไปนี้

 เช็ค!ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  21 เม.ย.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 เม.ย.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 เม.ย. 66 ปตท. 

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.85 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.54 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.99 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.58 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 32.94 บาท/ลิตร

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 เม.ย.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 เม.ย. 66 บางจาก

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.85 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.54 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.99 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.58 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 46.74 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.94 บาท/ลิตร

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 เม.ย.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 เม.ย. 66 เชลล์ (Shell)

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.04 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 43.74 บาท/ลิตร

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 เม.ย.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล