ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 เม.ย. 66 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมัน ดังต่อไปนี้

23 เมษายน 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  อัปเดตข้อมูล โดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์  บมจ.บางจากปิโตรเลียม และ เชลล์  ล่าสุดขยับเท่าไร? ไปเช็คกันเลย

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 เม.ย. 66 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมัน ดังต่อไปนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 เม.ย. 66 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมัน ดังต่อไปนี้

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 เม.ย.66  ปตท.

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.59 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เบนซิน 95 ราคา 44.26 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 เม.ย. 66 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมัน ดังต่อไปนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 เม.ย.66  เชลล์ (Shell)

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.59 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 46.34 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล B7 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 เม.ย. 66 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมัน ดังต่อไปนี้

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 เม.ย.66  บางจาก

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 42.16 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ไฮดีเซล S B7 : ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S : ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล B20 S : ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก็สโซฮอล์ 95++ : 46.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 34.59 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 36.18 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 36.45 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 เม.ย. 66 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมัน ดังต่อไปนี้

 

ส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR บางจากฯ วันพรุ่งนี้