ข่าวดี! พรุ่งนี้ 18 มี.ค. 66 ราคาน้ำมันปรับราคาลง กลุ่ม เบนซิน - แก๊สโซฮอล์

17 มีนาคม 2566

พรุ่งนี้ 18 มี.ค. 66 ปรับลดราคาน้ำมัน เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ลง 60 สตางค์/ลิตร ส่วนดีเซล ยังคงตรึงราคาเดิม มีผล 18 มีนาคม 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ข่าวดี! พรุ่งนี้ 18 มี.ค. 66 ราคาน้ำมันปรับราคาลง กลุ่ม เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 

ข่าวดี! พรุ่งนี้ 18 มี.ค. 66 ราคาน้ำมันปรับราคาลง กลุ่ม เบนซิน - แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 มี.ค. 66" ปตท. โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 33.59 บาทต่อลิตร -0.60
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 33.14 บาทต่อลิตร -0.60
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 35.18 บาทต่อลิตร -0.60
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 35.45 บาทต่อลิตร -0.60
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เบนซิน อยู่ที่ 43.26 บาทต่อลิตร -0.60
แก๊สโซฮอล์ 95 ซูเปอร์พาวเวอร์ อยู่ที่ 42.74 บาทต่อลิตร -0.60
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร 
ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร 
ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร 
ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.06 บาท/ลิตร

ข่าวดี! พรุ่งนี้ 18 มี.ค. 66 ราคาน้ำมันปรับราคาลง กลุ่ม เบนซิน - แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 มี.ค. 66" บางจาก โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

  • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.45 บาท/ลิตร
  • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.14 บาท/ลิตร
  • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.59 บาท/ลิตร
  • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.18 บาท/ลิตร
  • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 45.34 บาท/ลิตร 
  • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
  • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.16 บาท/ลิตร
  • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
  • ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

ข่าวดี! พรุ่งนี้ 18 มี.ค. 66 ราคาน้ำมันปรับราคาลง กลุ่ม เบนซิน - แก๊สโซฮอล์