เช็กได้ที่นี่! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ วันที่ 17 มี.ค.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

16 มีนาคม 2566

อัปเดทราคาน้ำมันพรุ่งนี้ วันที่ 17 มี.ค.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ปตท. บางจาก เชลล์ (Shell) มีดังต่อไปนี้

เช็กได้ที่นี่! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ วันที่ 17 มี.ค.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

เช็กได้ที่นี่! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ วันที่ 17 มี.ค.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ วันที่ 17 มีนาคม 2566 โดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์  บมจ.บางจากปิโตรเลียม และ เชลล์ (Shell) แห่งประเทศไทย จำกัด มีผลวันพรุ่งนี้ เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 มี.ค. 66" เชลล์ (Shell) โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.54 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.24 บาท/ลิตร

เช็กได้ที่นี่! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ วันที่ 17 มี.ค.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 มี.ค. 66" บางจาก โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.05 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.19 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.78 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 45.34 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

เช็กได้ที่นี่! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ วันที่ 17 มี.ค.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

เช็กได้ที่นี่! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ วันที่ 17 มี.ค.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 มี.ค. 66" ปตท. โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.05 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.19 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.78 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เบนซิน 95 ราคา 43.86 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

เช็กได้ที่นี่! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ วันที่ 17 มี.ค.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล