เช็คล่าสุด!ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 มี.ค.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

14 มีนาคม 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 มี.ค.66 โดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ บมจ.บางจากปิโตรเลียม และ เชลล์(Shell) อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น.

เช็คล่าสุด! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 มี.ค.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

เช็คล่าสุด!ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 มี.ค.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 มี.ค.66 บางจาก

  • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.05 บาท/ลิตร
  • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.74 บาท/ลิตร
  • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.19 บาท/ลิตร
  • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.78 บาท/ลิตร
  • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 45.34 บาท/ลิตร 
  • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
  • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.16 บาท/ลิตร
  • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
  • ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 มี.ค.66 บางจาก

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 มี.ค.66 เชลล์ 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.84 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.14 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.44 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.84 บาท/ลิตร
เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.44 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.44 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 มี.ค.66 เชลล์ 

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 มี.ค.66 ปตท.

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.05 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.34 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.74 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.19 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.78 บาท/ลิตร 
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เบนซิน 95 ราคา 43.86 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.06 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

เช็คล่าสุด!ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 มี.ค.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

เช็คล่าสุด!ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 มี.ค.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล