ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 ก.พ. 66 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

23 กุมภาพันธ์ 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 ก.พ. 66 มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 22 ก.พ.66 เป็นต้นไป ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 ก.พ. 66 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และเชลล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 ก.พ. 66 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์
 

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 ก.พ. 66 เชลล์ (Shell)

 • ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.84 บาท/ลิตร 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 ก.พ. 66 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์
 

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 ก.พ. 66 ปตท.

 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.35 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.08 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมันเบนซิน 95 ราคา 44.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 ก.พ. 66 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 ก.พ. 66 บางจาก

 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.35 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.08 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 44.44 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 ก.พ. 66 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์