เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 ก.พ. 66 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล

16 กุมภาพันธ์ 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2566 อัปเดตราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 ก.พ. 66 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล 

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 ก.พ. 66 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 ก.พ. 66 บางจาก

 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.25 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.39 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.98 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 43.84 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.44 บาท/ลิตร

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 ก.พ. 66 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 ก.พ. 66 ปตท. 

 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.25 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.04 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.39 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.98 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 44.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันดีเซล ราคา 34.44 บาท/ลิตร

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 ก.พ. 66 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 ก.พ. 66 เชลล์ (Shell) 

 • ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.64 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.28 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.55 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.84 บาท/ลิตร

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 ก.พ. 66 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล