ข่าวดี! บางจาก ประกาศปรับราคาน้ำมันลง กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ มีผลพรุ่งนี้

20 กุมภาพันธ์ 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2566  ประกาศข่าวดี ปรับลด "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซลคงเดิม

ข่าวดี! บางจาก ประกาศปรับราคาน้ำมันลง กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ มีผลพรุ่งนี้

ข่าวดี! บางจาก ประกาศปรับราคาน้ำมันลง กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ มีผลพรุ่งนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2566  ประกาศข่าวดี ปรับลด "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซลคงเดิม มีผลวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 ก.พ. 66 

  • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 34.19 บาทต่อลิตร
  • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 33.74 บาทต่อลิตร
  • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 35.78 บาทต่อลิตร
  • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 36.05 บาทต่อลิตร
  • ราคาน้ำมันเบนซิน อยู่ที่ 43.86 บาทต่อลิตร
  • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ซูเปอร์พาวเวอร์ อยู่ที่ 42.84 บาทต่อลิตร
  • ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
  • ราคาน้ำมันดีเซล ราคา 34.44 บาท/ลิตร 
  • ราคาน้ำมันดีเซล B7 ราคา 34.44 บาท/ลิตร 
  • ราคาน้ำมันดีเซลพรีเมียม ราคา 42.84 บาท/ลิตร

ข่าวดี! บางจาก ประกาศปรับราคาน้ำมันลง กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ มีผลพรุ่งนี้

ข่าวดี! บางจาก ประกาศปรับราคาน้ำมันลง กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ มีผลพรุ่งนี้

*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น