ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 ก.พ. 66 เช็คราคา ดีเซล แก๊สโซฮอล์ เบนซิน ล่าสุด 

15 กุมภาพันธ์ 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 ก.พ. 66 จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจาก ปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย ดังต่อไนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 ก.พ. 66 เช็คราคา ดีเซล แก๊สโซฮอล์ เบนซิน ล่าสุด 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 ก.พ. 66 เช็คราคา ดีเซล แก๊สโซฮอล์ เบนซิน ล่าสุด 

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 ก.พ. 66 เชลล์ (Shell)

 • ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.64 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.28 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.55 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.84 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 ก.พ. 66 เช็คราคา ดีเซล แก๊สโซฮอล์ เบนซิน ล่าสุด 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 ก.พ. 66 ปตท. 

 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.25 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.04 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.39 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.98 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมันเบนซิน 95 ราคา 44.06 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันดีเซล B7 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.44 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 ก.พ. 66 เช็คราคา ดีเซล แก๊สโซฮอล์ เบนซิน ล่าสุด 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 ก.พ. 66 บางจาก

 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.25 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.39 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.98 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 43.84 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.44 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 16 ก.พ. 66 เช็คราคา ดีเซล แก๊สโซฮอล์ เบนซิน ล่าสุด