ราคาน้ำมันพรุ่งนี้! 2 ก.พ. 66 ปรับลงต่อเนื่อง กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์

01 กุมภาพันธ์ 2566

ทางด้านบริษัท โออาร์-บางจาก ประกาศปรับราคาลงต่อเนื่อง "ราคาน้ำมัน" กลุ่มแก๊สโซฮอล์ ลด 30 สตางค์/ลิตร ส่วนดีเซลคงเดิม มีผลพรุ่งนี้ 05:00 เป็นต้นไป

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้! 2 ก.พ. 66 ปรับลงต่อเนื่อง กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้! 2 ก.พ. 66 ปรับลงต่อเนื่อง กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 ก.พ. 66 โออาร์-บางจาก ประกาศปรับราคาลงต่อเนื่อง "ราคาน้ำมัน" กลุ่มแก๊สโซฮอล์ ลด 30 สตางค์/ลิตร ส่วนดีเซลคงเดิม มีผลพรุ่งนี้ 05:00 เป็นต้นไป

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 ก.พ. 66 ปตท.

 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 34.49 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 34.04 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 35.68 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 35.95 บาทต่อลิตร
 • เบนซิน อยู่ที่ 43.76 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ซูเปอร์พาวเวอร์ อยู่ที่ 42.14 บาทต่อลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร 
 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้! 2 ก.พ. 66 ปรับลงต่อเนื่อง กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 1 ก.พ. 66 บางจาก

 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.25  บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.68 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 43.34 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้! 2 ก.พ. 66 ปรับลงต่อเนื่อง กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์