ข่าวดี! พรุ่งนี้ 1 ก.พ. 66 ราคาน้ำมันปรับลด ในกลุ่ม แก๊สโซฮอล์ 

31 มกราคม 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 1 ก.พ. 66 ประกาศปรับลด กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์ต่อลิตรมีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 05:00 

ข่าวดี! พรุ่งนี้ 1 ก.พ. 66 ราคาน้ำมันปรับลด ในกลุ่ม แก๊สโซฮอล์ 

ข่าวดี! พรุ่งนี้ 1 ก.พ. 66 ราคาน้ำมันปรับลด ในกลุ่ม แก๊สโซฮอล์ 

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ประกาศปรับลด "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์ต่อลิตรมีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 05:00 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 1 ก.พ. 66 ปตท.

 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 34.79 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 34.34 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 35.98 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 36.25 บาทต่อลิตร
 • เบนซิน อยู่ที่ 44.06 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ซูเปอร์พาวเวอร์ อยู่ที่ 42.14 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ข่าวดี! พรุ่งนี้ 1 ก.พ. 66 ราคาน้ำมันปรับลด ในกลุ่ม แก๊สโซฮอล์ 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 1 ก.พ. 66 บางจาก

 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.25  บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.79 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.98 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 43.34 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ข่าวดี! พรุ่งนี้ 1 ก.พ. 66 ราคาน้ำมันปรับลด ในกลุ่ม แก๊สโซฮอล์