ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 31 ม.ค.66 อัปเดตล่าสุดกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

30 มกราคม 2566

อัปเดตราคาน้ำมัน จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจาก ปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด ดังต่อไปนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 31 ม.ค.66 อัปเดตล่าสุดกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 31 ม.ค.66 อัปเดตล่าสุดกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 31 ม.ค.66 ปตท.

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.65 บาท/ลิตร
ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.14 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.74 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.19 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.38 บาท/ลิตร 
ราคาน้ำมันเบนซิน 95 ราคา 44.06 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 31 ม.ค.66 อัปเดตล่าสุดกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 31 ม.ค.66 เชลล์ (Shell)

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.64 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.28 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.55 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.86 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 31 ม.ค.66 อัปเดตล่าสุดกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 31 ม.ค.66 บางจาก

 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.65 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.19 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.38 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 43.34 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 31 ม.ค.66 อัปเดตล่าสุดกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล