เล็งยกเลิก แก๊สโซฮอล์ 91 กับ E85 เตรียมหนุนให้คนใช้ E20 เป็นน้ำมันหลัก

23 กันยายน 2565

จ่อยกเลิก แก๊สโซฮอล์ 91 กับ E85 เตรียมหนุนให้คนใช้ E20 เป็นน้ำมันหลักของประเทศไทย พร้อมปรับส่วนต่างราคาให้ต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์ 95 ประมาณ 3 บาท ...

นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ตอนนี้ทาง สกนช. เตรียมแผนส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ E20  หรือเบนซินผสมเอทานอล 20% เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐาน และรองรับแผนเพิ่มปริมาณการใช้ โดยมีเป้าหมายคือ การทำส่วนต่างระหว่างราคา E20 ให้ต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์ 95  ประมาณ 3 บาทต่อลิตร

 

เล็งยกเลิก แก๊สโซฮอล์ 91 กับ E85 เตรียมหนุนให้คนใช้ E20 เป็นน้ำมันหลัก
 

เบื้องต้น ทาง สกนช. จะบริหารจัดการควบคู่กับการร่วมมือของผู้ค่าน้ำมันในเรื่องการปรับค่าการตลาดสนับสนุน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 หรือ มกราคม 2566  นายพรชัย กล่าวอีกว่า ตอนแรกต้องค่อย ๆ ทยอยดำเนินการไปทีละขั้น ให้ส่วนต่างของ E20 กับแก๊สโซฮอล์ 95 สูงขึ้น และเป้าหมายสุดท้ายคือ ต่างกัน 3 บาทต่อลิตร เพื่อทำให้คนหันมาใช้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ช่วงแรกคงต้องให้ผู้ค้าน้ำมันลดราคาให้ต่างกัน เพราะเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอาจมีไม่เพียงพอ หลังจากนี้ทางเราจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจว่า รถยนต์รุ่นใหม่ทั้งหมดในยุคปัจจุบัน สามารถใช้ E20 ได้แล้ว

 

เล็งยกเลิก แก๊สโซฮอล์ 91 กับ E85 เตรียมหนุนให้คนใช้ E20 เป็นน้ำมันหลัก

นอกจากนี้ แนวทางการส่งเสริมน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล - ไบโอดีเซล) จะสอดรับกับแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงหรือออย แพลน ที่กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) อยู่ระหว่างการจัดทำเป้าหมายของน้ำมันต่าง ๆ ชัดเจน ซึ่งแก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ E85 มีเป้าหมายยกเลิกการใช้ในที่สุด แต่ยังไม่สามารถตอบได้ว่าเมื่อไหร่ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ระหว่างนี้จะใช้กลไกของราคาขายปลีกที่ไม่ต่างกันมากระหว่างแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 เพื่ออุดหนุนให้มาใช้ 95 แทน ส่วน E85 ลดการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันลง ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลที่ผสมไบโอดีเซล หรือ B100 คาดว่า จะกำหนดให้น้ำมันดีเซล B7 เป็นดีเซลพื้นฐานที่เหมาะสมกว่า B10

 

เล็งยกเลิก แก๊สโซฮอล์ 91 กับ E85 เตรียมหนุนให้คนใช้ E20 เป็นน้ำมันหลัก

 


ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ tnews