ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันนี้ 17 ก.ย. .2565 ปรับราคาลด กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

17 กันยายน 2565

เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับลดราคา 0.40 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ปรับลดราคา 0.20 สตางค์/ลิตร ดีเซล ยังคงตรึงราคาเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป 

ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันนี้ 17 ก.ย. .2565 ปรับราคาลดในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับลดราคา 0.40 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ปรับลดราคา 0.20 สตางค์/ลิตร ดีเซล ยังคงตรึงราคาเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป 

ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันนี้ 17 ก.ย. .2565 ปรับราคาลด กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

 

ราคาน้ำมัน 17 ก.ย. .2565 ปตท. 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.45 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 40.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.18 บาท/ลิตร
 • เบนซิน 95 : ราคา 42.86 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันนี้ 17 ก.ย. .2565 ปรับราคาลด กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันนี้ 17 ก.ย. .2565 ปรับราคาลด กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมัน 17 ก.ย. .2565 บางจาก

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.18 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.45 บาท/ลิตร

ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันนี้ 17 ก.ย. .2565 ปรับราคาลด กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันนี้ 17 ก.ย. .2565 ปรับราคาลด กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมัน 17 ก.ย. .2565 PT

 • ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน : ราคา 43.36 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.45 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.18 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.34 บาท/ลิตร

ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันนี้ 17 ก.ย. .2565 ปรับราคาลด กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันนี้ 17 ก.ย. .2565 ปรับราคาลด กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์