ราคาน้ำมันวันนี้ 16 ก.ย. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

16 กันยายน 2565

"ราคาน้ำมันวันนี้" 16 ก.ย. 65 เช็กอัปเดต ราคาน้ำมัน ดีเซล - แก๊สโซฮอล์ จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด

ราคาน้ำมันวันนี้ 16 ก.ย. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์ 

ราคาน้ำมันวันนี้ 16 ก.ย. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

" ราคาน้ำมัน 16 ก.ย. 65 " ปตท. 

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.85 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.58 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมัน เบนซิน 95 ราคา 43.26 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมียม ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 16 ก.ย. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

" ราคาน้ำมัน 16 ก.ย. 65 "บางจาก

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.85 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.58 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมียม ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 16 ก.ย. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

 

" ราคาน้ำมัน 16 ก.ย. 65  เชลล์ (Shell) 

 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 46.16 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 16 ก.ย. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล