ราคาน้ำมันวันนี้ 14 ก.ย. 65 แจ้งปรับราคาขึ้น เบนซิน แก๊สโซฮอล์

14 กันยายน 2565

ราคาน้ำมันวันนี้ 14 ก.ย. 65 แจ้งปรับราคาขึ้น 50 สตางค์/ลิตร จาก 2 ปั๊มน้ำมันดัง ได้เเก่ ปตท. บางจาก มีผลตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป

ราคาน้ำมันวันนี้ 14 ก.ย. 65 แจ้งปรับราคาขึ้น 50 สตางค์/ลิตร ขายปลีกน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ทุกชนิด ส่วนดีเซลตรึงราคาเดิม 

ราคาน้ำมันวันนี้ 14 ก.ย. 65 แจ้งปรับราคาขึ้น เบนซิน แก๊สโซฮอล์

 

ราคาน้ำมัน 14 ก.ย. 65 " ปตท. 

ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.85 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.34 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.74 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.74 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.58 บาท/ลิตร 
ราคาน้ำมัน เบนซิน 95 ราคา 43.26 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 44.66 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 14 ก.ย. 65 แจ้งปรับราคาขึ้น เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมันวันนี้ 14 ก.ย. 65 แจ้งปรับราคาขึ้น เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมัน 14 ก.ย. 65 " บางจาก
ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.85 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.74 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.74 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.58 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 44.66 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 14 ก.ย. 65 แจ้งปรับราคาขึ้น เบนซิน แก๊สโซฮอล์