วันนี้เติมด่วน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 ก.ย. 2565 ปรับราคาขึ้น ในแก๊สโซฮอล์

13 กันยายน 2565

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 ก.ย. 2565 ปรับราคาขึ้น 50 สตางค์/ลิตร ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ทุกชนิด

วันนี้เติมด่วน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 ก.ย. 2565 ปรับราคาขึ้น 50 สตางค์/ลิตร ในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ทุกชนิด ส่วนกลุ่ม ดีเซล ยังคงตรึงราคาคงเดิม มีผล 14 ก.ย. 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป 

วันนี้เติมด่วน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 ก.ย. 2565 ปรับราคาขึ้น ในแก๊สโซฮอล์

 

" ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 ก.ย. 65 " ปตท. 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.85 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.34 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.74 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.74 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.58 บาท/ลิตร 
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน 95 ราคา 43.26 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 44.66 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

วันนี้เติมด่วน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 ก.ย. 2565 ปรับราคาขึ้น ในแก๊สโซฮอล์

วันนี้เติมด่วน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 ก.ย. 2565 ปรับราคาขึ้น ในแก๊สโซฮอล์
 

" ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 ก.ย. 65 " บางจาก
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.85 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.74 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.74 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.58 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 44.66 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

วันนี้เติมด่วน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 ก.ย. 2565 ปรับราคาขึ้น ในแก๊สโซฮอล์

วันนี้เติมด่วน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 ก.ย. 2565 ปรับราคาขึ้น ในแก๊สโซฮอล์