ราคาน้ำมันวันนี้ 15 ก.ย. 65 แจ้งราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

15 กันยายน 2565

ราคาน้ำมัน 15 ก.ย. 65 จาก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ บมจ.บางจากปิโตรเลียม และพีที เช็คได้ที่นี่!

ราคาน้ำมันวันนี้ 15 ก.ย. 65 แจ้งราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ได้เเก่ ปตท. บางจาก และ พีที (PT)

ราคาน้ำมันวันนี้ 15 ก.ย. 65 แจ้งราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมัน 15 ก.ย. 65 " ปตท. 

ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.85 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.34 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.74 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.74 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.58 บาท/ลิตร 
ราคาน้ำมัน เบนซิน 95 ราคา 43.26 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 44.66 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 15 ก.ย. 65 แจ้งราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมัน 15 ก.ย. 65 " บางจาก

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.85 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.58 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 15 ก.ย. 65 แจ้งราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมัน 15 ก.ย. 65 " พีที (PT)

 • ราคาน้ำมัน ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เบนซิน : ราคา 43.76 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.85 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.58 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.74 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 15 ก.ย. 65 แจ้งราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล