รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 ก.ย. 65 จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

14 กันยายน 2565

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 ก.ย. 65 อัปเดตราคาขายปลีกน้ำมัน กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ได้เเก่ ปตท. บางจาก และ พีที (PT)

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 ก.ย. 65 จาก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์  บมจ.บางจากปิโตรเลียม และพีที เช็คได้ที่นี่!

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 ก.ย. 65 จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 ก.ย. 65 " ปตท. 

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.85 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 41.34 บาทลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.58 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน 95 : ราคา 43.26 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 ก.ย. 65 จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 ก.ย. 65 " บางจาก

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.58 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.85 บาท/ลิตร

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 ก.ย. 65 จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 ก.ย. 65 " พีที (PT)

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน : ราคา 43.76 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.85 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.58 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.74 บาท/ลิตร

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 ก.ย. 65 จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง