กบน.ตรึงราคาดีเซลลิตรละ 35 บาท พร้อมรับเงินช่วยเหลือ 1,000 ล้านบาท จาก ปตท.

14 กันยายน 2565

ทาง กบน.ยังคงดีเซลลิตรละ 35 บาทต่อเนื่อง โดยเลื่อนการพิจารณาเหตุราคาดีเซลโลกลดลง 3.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล พร้อมรับเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีก้อนแรกจาก ปตท.แล้ว 1,000 ล้านบาท

กบน.ตรึงราคาดีเซลลิตรละ 35 บาท พร้อมรับเงินช่วยเหลือ 1,000 ล้านบาท จาก ปตท.

กบน.ตรึงราคาดีเซลลิตรละ 35 บาท พร้อมรับเงินช่วยเหลือ 1,000 ล้านบาท จาก ปตท.

 

 

กบน.ตรึงราคาดีเซลลิตรละ 35 บาท พร้อมรับเงินช่วยเหลือ 1,000 ล้านบาท จาก ปตท.

นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมาธิการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน กล่าวว่า กบน.ยังไม่มีการพิจารณาราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลสัปดาห์นี้ เนื่องจากราคา Gas Oil เมื่อสัปดาห์ที่แล้วลดลง 3.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 

 

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2565 มีมติเห็นชอบต่ออายุลดภาษีน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกอีก 2 เดือน ถึงวันที่ 20 พ.ย.2565 ซึ่งปัจจุบันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้ชดเชยน้ำมันดีเซลลิตรละ 2.50 บาท ทำให้มีเงินจ่ายออกวันละประมาณ 152.01 ล้านบาท ส่วนก๊าซ LPG มีรายจ่ายประมาณวันละ 27.23 ล้านบาท

สำหรับฐานะกองทุนน้ำมันวันที่ 12 ก.ย. 2565 ติดลบ 124,601 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมัน 82,534 ล้านบาท บัญชีก๊าซหุงต้ม (LPG) ติดลบ 42,067 ล้านบาท และได้รับเงินเงื่อนไขจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ที่บอร์ดมีมติอนุมัติเงินช่วยเหลือให้กองทุนน้ำมันเดือนละ 1,000 ล้านบาท เป็นเวลา 3 เดือน รวม 3,000 ล้านบาท ซึ่งเดือนก.ย.2565 ได้รับเงินช่วยเหลือก้อนแรกเข้าบัญชีมาแลัว 1,000 ล้านบาท ส่งผลให้ฐานะกองทุนน้ำมันปัจจุบันติดลบ 123,601 ล้านบาท ส่วนกระแสเงินสดที่ฝากธนาคารอยู่ที่ 1,234 ล้านบาท