ราคาน้ำมันวันนี้ 13 ก.ย. 65 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

13 กันยายน 2565

เช็กราคาน้ำมัน 13 ก.ย. 65 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ปตท. บางจาก พีที (PT) ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ราคาน้ำมันวันนี้ 13 ก.ย. 65 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ปตท.  บางจาก พีที (PT) แต่ละปั๊มปรับเท่าไหร่? เช็กได้ที่นี่ 

ราคาน้ำมันวันนี้ 13 ก.ย. 65 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

ราคาน้ำมัน 13 ก.ย. 65 " ปตท. 

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.35 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.08 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมัน เบนซิน 95 ราคา 42.76 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 13 ก.ย. 65 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

ราคาน้ำมัน 13 ก.ย. 65 " บางจาก

ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.35 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.24 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.08 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 44.66 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 13 ก.ย. 65 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

ราคาน้ำมัน 13 ก.ย. 65 " พีที (PT) 

 • ราคาน้ำมัน ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เบนซิน : ราคา 43.26 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.35 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.08 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.24 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 13 ก.ย. 65 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง