ครม. เตรียมเคาะพรุ่งนี้อุ้มค่าไฟ-ลดภาษีน้ำมันดีเซล

12 กันยายน 2565

ครม.เผย พรุ่งนี้ (13 ก.ย.) เตรียมพิจารณามาตรการช่วยค่าไฟและต่ออายุลดภาษีน้ำมันดีเซล พร้อมช่วยอุดหนุนพลังงานหากไม่กระทบสถานะทางการเงินการคลัง 

ครม. เตรียมเคาะพรุ่งนี้อุ้มค่าไฟ-ลดภาษีน้ำมันดีเซล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเผยที่ประชุม เพื่อพิจารณามาตรการช่วยค่าไฟกลุ่มเปราะบาง - ต่ออายุลดภาษีน้ำมันดีเซล พร้อมช่วยอุดหนุนพลังงานหากไม่กระทบสถานะทางการเงินการคลัง 

ครม. เตรียมเคาะพรุ่งนี้อุ้มค่าไฟ-ลดภาษีน้ำมันดีเซล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นาย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ระบุ การประชุมคณะรัฐมนตรี พรุ่งนี้ (13 ก.ย.) กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการต่ออายุลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลที่กำลังจะหมดอายุต่อไปอีก ส่วนจะลดลงเท่าเดิมที่ลด 5 บาทต่อลิตร หรือลดลงกี่บาทต่อลิตรขอให้รอฟังรายละเอียดในวันพรุ่งนี้  

ส่วนมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากับกลุ่มเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อย วงเงิน 8 พันล้านบาท กระทรวงมหาดไทยจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.โดยใช้งบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นในปีงบประมาณ 2565 และ 2566 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 

ครม. เตรียมเคาะพรุ่งนี้อุ้มค่าไฟ-ลดภาษีน้ำมันดีเซล

ทั้งนี้ รัฐบาลจะยังคงช่วยดูแลราคาพลังงานต่อไปโดยคำนึงถึงวินัยทางการเงินการคลังทำให้ต้องช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม และช่วยเหลือในการดูแลราคาน้ำมันดีเซล

พลังงานดันมาตรการฝ่าวิกฤตโลก

สำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความตึงเครียดวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ตลาดกังวลต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลก จากการคว่ำบาตรธุรกรรมทางการเงิน และบริษัทพลังงานหลายแห่งระงับการลงทุนในรัสเซีย ประกอบกับกลุ่มโอเปกพลัสที่ยังคงเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพียง 4 แสนบาร์เรล/วัน ในแต่ละเดือน โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ขึ้นสูงในรอบ 14 ปี ซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลก

ขณะที่สถานการณ์ราคา LPG ตลาดโลกก็ปรับเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกันกับราคาก๊าซธรรมชาติก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ประกอบกับเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัว และหลายประเทศมีโอกาสเกิดภาวะถดถอยในระยะถัดไป จากผลของการปรับดอกเบี้ยที่ปรับตัวแรงและปัจจัยน้ำมันที่อยู่เหนือการควบคุมจากปัญหาสงคราม ที่ล้วนส่งผลกระทบเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก

สำหรับแนวทางแก้ไขวิกฤตครั้งนี้ กระทรวงพลังงาน ได้ติดตามสถานการณ์พลังงานอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการพลังงานในช่วงของสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน และในช่วงเปลี่ยนผ่านด้านการจัดหาพลังงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง รัฐบาลมีความพยายามในการแก้ไขปัญหามาตลอด ด้านราคาน้ำมันที่สูง ได้ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยในการอุดหนุน รวมทั้งการลดภาษีสรรพสามิตเป็นการชั่วคราว ส่วนด้านราคาค่าไฟฟ้า ได้บริหารจัดหาเชื้อเพลิงอื่นที่มีต้นทุนถูกกว่าก๊าซมาผลิตไฟฟ้า ประคองค่าเอฟทีให้ปรับขึ้นไม่เกินกรอบที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและประชาชนน้อยที่สุด