"ราคาน้ำมันวันนี้ 10 ก.ย. 65 " ปรับลดราคาลง กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

10 กันยายน 2565

"ราคาน้ำมันวันนี้ 10 ก.ย. 65 " เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับลดราคาลง 60 สตางค์ เว้น E85 ลดราคาลง 40 สต. จาก 2 ปั๊มน้ำมันดัง

"ราคาน้ำมันวันนี้ 10 ก.ย. 65 "อัปเดตราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล ปรับลดราคาลง 60 สตางค์ เว้น E85 ลดราคาลง 40 สต. ส่วนดีเซลตรึงราคาเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป

"ราคาน้ำมันวันนี้ 10 ก.ย. 65 " ปรับลดราคาลง กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมัน 10 ก.ย. 65 " ปตท. 

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.35 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน  ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.08 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมัน เบนซิน 95 ราคา 42.76 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมียม ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 10 ก.ย. 65 " ปรับลดราคาลง กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

 

ราคาน้ำมัน 10 ก.ย. 65 " บางจาก

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.35 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.08 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมียม ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 10 ก.ย. 65 " ปรับลดราคาลง กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์