อย่าเพิ่งเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ก.ย. 65 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับลดราคาลง

09 กันยายน 2565

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ก.ย. 65 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับลดราคาลง 60 สตางค์ เว้น E85 ลดราคาลง 40 สต. ส่วนดีเซลนั้นยังคงตรึงราคาเดิม

อย่าเพิ่งเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ก.ย. 65 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ลดอีก 60 สตางค์ เว้น E85 ลดราคาลง 40 สต. ส่วนกลุ่ม ดีเซล คงเดิม มีผลพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป

อย่าเพิ่งเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ก.ย. 65 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับลดราคาลง

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ก.ย. 65 " ปตท. 

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.35 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.08 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน 95 ราคา 42.76 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลพรีเมียม ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

อย่าเพิ่งเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ก.ย. 65 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับลดราคาลง

อย่าเพิ่งเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ก.ย. 65 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับลดราคาลง

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ก.ย. 65 " บางจาก

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.35 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.08 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมียม ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

อย่าเพิ่งเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ก.ย. 65 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับลดราคาลง

อย่าเพิ่งเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 10 ก.ย. 65 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับลดราคาลง