"ราคาน้ำมันวันนี้ 9 ก.ย. 65 "อัปเดตราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

09 กันยายน 2565

ราคาน้ำมันวันที่ 9 กันยายน 2565 ในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล แจ้งราคาขายปลีกน้ำมัน มีผลพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป

"ราคาน้ำมันวันนี้ 9 ก.ย. 65 "อัปเดตราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก และเชลล์ อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. 

"ราคาน้ำมันวันนี้ 9 ก.ย. 65 "อัปเดตราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมัน 9 ก.ย. 65 " ปตท. 

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.95 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.64 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.68 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมัน เบนซิน 95 ราคา 43.36 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมียม ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 9 ก.ย. 65 "อัปเดตราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมัน 9 ก.ย. 65 " บางจาก

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.95 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.64 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.68 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมียม ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 9 ก.ย. 65 "อัปเดตราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมัน 9 ก.ย. 65 " เชลล์

 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.68 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.95 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.66 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 9 ก.ย. 65 "อัปเดตราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล