ราคาน้ำมันวันที่ 8 กันยายน 2565 เเจ้งราคาในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

08 กันยายน 2565

ราคาน้ำมันวันที่ 8 ก.ย. 65 " กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล โดย ปตท. บางจาก และ พีที แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน จะส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ดังต่อไปนี้

ราคาน้ำมันวันที่ 8 กันยายน 2565 ในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล แจ้งราคาขายปลีกน้ำมัน มีผลพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป

ราคาน้ำมันวันที่ 8 กันยายน 2565 เเจ้งราคาในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมัน 8 ก.ย. 65 " ปตท. 

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.95 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 41.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน  แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.64 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน  แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.68 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน  เบนซิน 95 : ราคา 43.36 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน  ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน  ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันที่ 8 กันยายน 2565 เเจ้งราคาในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมัน 8 ก.ย. 65 " บางจาก

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.95 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.64 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.68 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันที่ 8 กันยายน 2565 เเจ้งราคาในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

 

ราคาน้ำมัน 8 ก.ย. 65 " พีที

 • ราคาน้ำมัน ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เบนซิน : ราคา 43.86 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.95 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.68 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.84 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันที่ 8 กันยายน 2565 เเจ้งราคาในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล