ราคาน้ำมันวันที่ 7 กันยายน 2565 ปรับราคาขึ้นในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

07 กันยายน 2565

ราคาน้ำมันวันที่ 7 กันยายน 2565 น้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับราคาขึ้น 80 สตางค์ต่อลิตร ข้อมูลจาก 2 ปั๊มน้ำมันดัง

ราคาน้ำมันวันที่ 7 กันยายน 2565 ปั๊ม บางจาก ขึ้น เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 80 สตางค์ ปั๊มปตท. บางจาก ปรับราคาขึ้น เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 80 สตางค์ต่อลิตร เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น

ราคาน้ำมันวันที่ 7 กันยายน 2565 ปรับราคาขึ้นในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

"ราคาน้ำมัน 7 ก.ย. 2565" ปตท. 

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 32.64 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 34.84 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 35.68 บาทต่อลิตร 
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 35.95 บาทต่อลิตร 
 • ราคาน้ำมัน เบนซิน อยู่ที่ 43.36 บาทต่อลิตร 
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ซูเปอร์พาวเวอร์ อยู่ที่ 41.44 บาทต่อลิตร 
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันที่ 7 กันยายน 2565 ปรับราคาขึ้นในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมันวันที่ 7 กันยายน 2565 ปรับราคาขึ้นในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

"ราคาน้ำมัน 7 ก.ย. 2565" บางจาก

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.95 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.64 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.68 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันที่ 7 กันยายน 2565 ปรับราคาขึ้นในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมันวันที่ 7 กันยายน 2565 ปรับราคาขึ้นในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์