ราคาน้ำมัน 3 ก.ย.65 ปรับราคาน้ำมันลดลง 0.80 สตางค์ กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

03 กันยายน 2565

ราคาน้ำมัน 3 ก.ย.65 ปรับราคาน้ำมันลดลง อีก การค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ประกาศ ปรับลดราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E85 ลง 0.50 สตางค์/ลิตร

ราคาน้ำมัน 3 ก.ย.65 ปรับราคาน้ำมันลดลง 0.80 สตางค์ กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ส่วน E85 ลง 0.50 สตางค์/ลิตร ส่วนดีเซลนั้นยังคงตรึงราคาเดิม

ราคาน้ำมัน 3 ก.ย.65 ปรับราคาน้ำมันลดลง 0.80 สตางค์ กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมัน 3 ก.ย. 65 ปตท. 

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.15 บาท/ลิตร -0.80
 • ราคาน้ำมัน ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 40.64 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.04 บาท/ลิตร -0.80
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 31.84 บาท/ลิตร -0.50
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.88 บาท/ลิตร -0.80
 • ราคาน้ำมัน เบนซิน 95 : ราคา 42.56 บาท/ลิตร -0.80
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 45.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน 3 ก.ย.65 ปรับราคาน้ำมันลดลง 0.80 สตางค์ กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมัน 3 ก.ย.65 ปรับราคาน้ำมันลดลง 0.80 สตางค์ กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมัน 3 ก.ย. 65  บางจาก 

 • ราคาน้ำมัน ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 31.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.88 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.15 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน 3 ก.ย.65 ปรับราคาน้ำมันลดลง 0.80 สตางค์ กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมัน 3 ก.ย.65 ปรับราคาน้ำมันลดลง 0.80 สตางค์ กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์