ราคาน้ำมัน 1 ก.ย. 65 เช็คราคาน้ำมันล่าสุด กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์  ดีเซล 

01 กันยายน 2565

เช็คราคาน้ำมันวันที่ 1 ก.ย. 65 วันเเรกของเดือน ราคาน้ำมันในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล ยังคงตรึงราคาไว้คงเดิม

ราคาน้ำมัน 1 ก.ย. 65  เช็คราคาน้ำมันล่าสุด กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ปตท. บมจ. บางจาก ปิโตรเลียม และ ปั๊ม เชลล์ (Shell) อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. 

ราคาน้ำมัน 1 ก.ย. 65 เช็คราคาน้ำมันล่าสุด กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์  ดีเซล 

ราคาน้ำมัน 1 ก.ย. 65  ปตท.

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.95 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.54 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.68 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมัน เบนซิน 95 ราคา 45.36 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 45.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ปั๊มปตท.

ราคาน้ำมัน 1 ก.ย. 65 เช็คราคาน้ำมันล่าสุด กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์  ดีเซล 

ราคาน้ำมัน 1 ก.ย. 65 บางจาก

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.95 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.54 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.68 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 45.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 ปั๊มบางจาก

ราคาน้ำมัน 1 ก.ย. 65 เชลล์ (Shell)

 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.68 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.95 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 46.06 บาท/ลิตร

ปั๊ม เชลล์ (Shell)