"เวียนเทียนรักษ์โลก" เสริมสิริมงคล ลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว

23 พฤษภาคม 2567

ประชาชนร่วมเวียนเทียนด้วยต้นไม้แทนดอกไม้ในวัดสำคัญๆหลายแห่งในปีนี้ เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดการเผาธูป-เทียน ปัจจัยก่อฝุ่น PM2.5

     "ชุมชนยั่งยืน" พาไปติดตามอีกหนึ่งไอเดียรักสิ่งเเวดล้อมใน "วันวิสาขบูชา" ปี 2567 ที่ผ่านมา ที่ประชาชนร่วมเวียนเทียนด้วยต้นไม้แทนดอกไม้ในวัดสำคัญๆหลายแห่ง เพื่อนำกล้าไม้ที่ผ่านการเวียนเทียนแล้วไปปลูกต่อ เสริมความเป็นสิริมงคล  เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศไทย รวมทั้งยังถือเป็นการลดการเผาธูป-เทียน ที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 

\"เวียนเทียนรักษ์โลก\"  เสริมสิริมงคล ลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว

     โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สนับสนุนกล้าไม้และจัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกคน ซึ่งงานเวียนเทียนด้วยต้นไม้ในวันวิสาขบูชาปีนี้ จะช่วยเพิ่มจำนวนการปลูกมากขึ้น รวมทั้งยังสามารถสานต่อไปยังนโยบายสวน 15 นาที

\"เวียนเทียนรักษ์โลก\"  เสริมสิริมงคล ลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว

     ซึ่งกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ได้ร่วมกับวัดในพื้นที่จัดกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ เปลี่ยนจากการใช้ธูปเทียนเปลี่ยนมาเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ล่าสุดมียอดปลูกแล้วกว่า 920,000 ต้น 
 

\"เวียนเทียนรักษ์โลก\"  เสริมสิริมงคล ลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว

     ในกรุงเทพฯมีถึงกว่า 30 วัด ที่ประกาศว่า ปีนี้จะมีเวียนเทียนกล้าไม้หรือต้นไม้ รวมทั้งวัดใหญ่คู่บ้านคู่เมืองหลายๆวัด เช่น วัดอรุณราชวราราม , วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม , วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ , วัดเบญจมบพิตร และ วัดประยุรวงศาวาส ฯลฯ เป็นต้น

\"เวียนเทียนรักษ์โลก\"  เสริมสิริมงคล ลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว

\"เวียนเทียนรักษ์โลก\"  เสริมสิริมงคล ลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว

\"เวียนเทียนรักษ์โลก\"  เสริมสิริมงคล ลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว