เช็ก! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 พ.ค. 66  จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

04 พฤษภาคม 2566

อัปเดตล่าสุด ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 พฤษภาคม 2566 กลุ่มน้ำมันเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 3 ปั๊ม ประกอบด้วย ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ , บมจ.บางจากปิโตรเลียม และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (Shell)

เช็ก! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 พ.ค. 66 จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

เช็ก! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 พ.ค. 66  จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

 

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  5 พ.ค. 66 ปตท.

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.65 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.79 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.38 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เบนซิน 95 ราคา 43.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 41.56 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 32.44 บาท/ลิตร

เช็ก! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 พ.ค. 66  จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  5 พ.ค. 66 บางจาก

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.35 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.79 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.38 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 46.54 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 41.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 32.44 บาท/ลิตร

เช็ก! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 พ.ค. 66  จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  5 พ.ค. 66 เชลล์ (Shell)

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.14 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.14 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 43.54 บาท/ลิตร

เช็ก! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 พ.ค. 66  จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์