อัปเดต!ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 3 พ.ค. 66 มีการขยับเท่าไหร่? เช็คได้ที่นี่

02 พฤษภาคม 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 3 พ.ค. 66 จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์ ได้ประกาศราคาน้ำมัน กลุ่มน้ำมันเบนซิน กลุ่มแก๊สโซฮอล์ ดังต่อไปนี้

อัปเดต!ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 3 พ.ค. 66 มีการขยับเท่าไหร่? เช็คได้ที่นี่  

อัปเดต!ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 3 พ.ค. 66 มีการขยับเท่าไหร่? เช็คได้ที่นี่

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 3 พ.ค. 66 บางจาก

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.35 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.79 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.38 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 46.54 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 32.94 บาท/ลิตร

อัปเดต!ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 3 พ.ค. 66 มีการขยับเท่าไหร่? เช็คได้ที่นี่

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 3 พ.ค. 66 เชลล์ (Shell)

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.74 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.84 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.14 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.14 บาท/ลิตร
เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.04 บาท/ลิตร

อัปเดต!ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 3 พ.ค. 66 มีการขยับเท่าไหร่? เช็คได้ที่นี่

 

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 3 พ.ค. 66 ปตท.

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.65 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.79 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.38 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เบนซิน 95 ราคา 43.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันดีเซล ราคา 32.94 บาท/ลิตร

อัปเดต!ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 3 พ.ค. 66 มีการขยับเท่าไหร่? เช็คได้ที่นี่