กู้ด่วนผ่านไลน์ วงเงิน 5,000 – 3แสน ดอกแค่ร้อยละ 2 กรุงไทยและออมสิน ชี้แจงแล้ว

03 กันยายน 2565

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ประเด็นเรื่องออมสินและกรุงไทยร่วมมือกับบริษัทเอกชน ปล่อยกู้ขั้นต่ำ 5,000 – 300,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท ผ่านไลน์

การส่งต่อข้อมูลโดยระบุว่าออมสินและกรุงไทยร่วมมือกับบริษัทเอกชน ปล่อยกู้ขั้นต่ำ 5,000 – 300,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท ผ่านไลน์ ทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า 

ธนาคารทั้ง 2 แห่ง ไม่มีบริการให้สินเชื่อเงินกู้ร่วมกับบริษัทเอกชน ปล่อยกู้ขั้นต่ำ 5,000 – 300,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท ผ่านไลน์ ตามที่โซเชียลนำโลโก้มาแสดง และธนาคารไม่มีนโยบายให้บริการเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งการปรากฎโลโก้ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย

เป็นการแอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ของธนาคารไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยที่ธนาคารทั้ง 2 แห่งนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่แอบอ้างแต่อย่างใด

กู้ด่วนผ่านไลน์ วงเงิน 5,000 – 3แสน ดอกแค่ร้อยละ 2 กรุงไทยและออมสิน ชี้แจงแล้ว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ tnews.co.th