svasdssvasds
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” รอบพิเศษ “เข็ม 5”

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” รอบพิเศษ “เข็ม 5”

09 ส.ค. 2565 เวลา 15:28 น.186

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี) รอบพิเศษ “เข็ม 5” สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นา” (ฟรี) รอบพิเศษ “เข็ม 5”

ให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไขดังนี้

เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็ม 4 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565 ตามสูตรดังนี้

- ซิโนแวค + ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา

- ซิโนฟาร์ม + ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา

- แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา

- ซิโนแวค + ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า

- ซิโนฟาร์ม + ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า

- ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า

- ซิโนแวค + ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน

 

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นา” เข็มที่ 5

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจํานวน

เลือกฉีดวัคซีน ในวันที่ 10,11,12,13 สิงหาคม 2565

ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน

 

affaliate-2

- สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

- กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสําเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

- กรุณานํา บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย

- สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน

- กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์

LOT วัคซีนโมเดอร์นาที่ให้บริการเป็นช่วงขยายอายุวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด