ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้บริการทั้ง walk in และจองคิวล่วงหน้า

08 สิงหาคม 2565

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดบริการให้ประชาชนที่สนใจเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยเปิดให้บริการทั้ง walk in และจองคิวล่วงหน้า เปิดทุกวันตลอดเดือนสิงหาคม

ท่านที่มีคิวจอง มีคิวอาร์โค้ด ทั้งแบบรูปภาพ แอพ กระดาษ

เข้าประตู 2 ฝั่งเก้าอี้สีขาว (หันหน้าเข้าประตู 2 อยู่ขวามือ)

เปิดโชว์ตลอดทาง ตรงดิ่งเข้ากรอกเอกสาร

- เดินตามเส้นสีแดงเลือกชนิดวัคซีนไฟเซอร์ 

- เดินตามเส้นสีน้ำเงินเลือกโมเดอร์นา

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้บริการทั้ง walk in และจองคิวล่วงหน้า

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้บริการทั้ง walk in และจองคิวล่วงหน้า

 

ท่านที่ไม่ได้จองล่วงหน้า/ผิดนัด ไม่ตรงวัน

ให้ walk in เข้าประตู 2

ฝั่งเก้าอี้สีแดง (หันหน้าเข้าประตู 2 อยู่ซ้ายมือ)

กรอกเอกสาร เข้าโต๊ะลงทะเบียน

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้บริการทั้ง walk in และจองคิวล่วงหน้า

เลือกชนิดวัคซีน 

ไฟเซอร์

โมเดอร์นา

แอสตร้าเซเนก้า

ซิโนแวค

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้บริการทั้ง walk in และจองคิวล่วงหน้า

ทุกชนิดวัคซีน เข้ารับบริการที่ประตู 2

- โมเดอร์นา ให้บริการถึง 15 สิงหาคม

- ไฟเซอร์ฝาสีม่วง ให้บริการถึง 31 สิงหาคม

- ไฟเซอร์ฝาสีส้ม ให้บริการถึง 31 สิงหาคม

- แอสตร้าเซเนก้า ให้บริการถึง 31 สิงหาคม

- ซิโนแวค ให้บริการถึง 31 สิงหาคม

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้บริการทั้ง walk in และจองคิวล่วงหน้า

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้บริการทั้ง walk in และจองคิวล่วงหน้า