เปิดข้อมูล ฉีดวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม ตามด้วย mRNA ภูมิต้านทานได้ผลอย่างไร

05 สิงหาคม 2565

"หมอยง ภู่วรวรรณ" เปิดข้อมูล ฉีดวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม ตามด้วยวัคซัน mRNA เข็ม 3 ระดับภูมิต้านทานได้ผลเป็นอย่างไร

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว Yong Poovorawan ระบุว่า

โควิด 19 วัคซีน การศึกษาในประเทศไทย ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย 
ยง ภู่วรวรรณ
ราชบัณฑิต
5 สิงหาคม 2565

เปิดข้อมูล ฉีดวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม ตามด้วย mRNA ภูมิต้านทานได้ผลอย่างไร

 

ในช่วง 1 ปีครึ่งที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการใช้วัคซีน covid 19 ในประเทศไทย ผมและคณะ ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโควิดวัคซีนมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบันมีผลงานเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ มากกว่า 20 เรื่อง และได้ถูกนำมาใช้ในเชิงนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุขเช่นการใช้สูตรไขว้ และเป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลก ในการออกคำแนะนำ โดยใช้ข้อมูลในการศึกษาของเราที่ผ่านมา

ในสัปดาห์นี้เรามีข้อมูลเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติอีก โดยเฉพาะเรื่องการกระตุ้นวัคซีนเข็ม 3 ด้วย mRNA วัคซีน (Pfizer) ในผู้ที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็มตามสูตรการให้ต่างๆของประเทศไทย จะเห็นได้ว่าผู้ที่ได้รับเชื้อตายมาก่อน โดยเฉพาะ Sinovac เมื่อกระตุ้นด้วย mRNA ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ได้ด้อยไปกว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีน mRNA 3 เข็มเลย ในภาพรวมถ้าดูตัวเลขระดับภูมิต้านทานสูงกว่าด้วย ไม่ว่าจะตรวจแบบวิธีไหน รายละเอียดหาอ่านได้จาก DOI: 10.1080/20477724.2022.2108646

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35920191/

 

และก็เช่นเดียวกันการให้สูตรไขว้ Sinovac แล้วตามด้วย virus Vector AstraZeneca การกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนชนิดต่างๆ จะเห็นได้ชัดว่าไม่มีความแตกต่างกันมาก มีการศึกษาถึงผลของการป้องกันต่อ โอมิครอน BA.1 และ BA.2 ซึ่งหาอ่านได้จาก

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35924475/

นอกจากนี้ข้อมูลที่เราทำเสร็จแล้วการกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย Covovax หรือที่พวกเรารู้จักกันในรูปแบบของ Novavax การฉีดเชื้อตายมาก่อน 2 เข็มแล้วกระตุ้นด้วย Covovax ภูมิต้านทานที่ได้ก็สูงมาก ไม่ได้น้อยไปกว่า การให้ Covovax ในผู้ได้รับวัคซีน mRNA มาก่อน 2 เข็ม

เปิดข้อมูล ฉีดวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม ตามด้วย mRNA ภูมิต้านทานได้ผลอย่างไร

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews