"โมเดอร์นา" ฟรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 2 3 และ 4 เช็กได้ที่นี้

05 สิงหาคม 2565

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" (Moderna) เข็ม 2 3 และ 4 ฟรี ขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ สำหรับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

"โมเดอร์นา" ฟรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 2 3 และ 4 เช็กได้ที่นี้

\"โมเดอร์นา\" ฟรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 2 3 และ 4 เช็กได้ที่นี้

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" (Moderna) เข็ม 2 3 และ 4 ฟรี ขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ สำหรับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" (Moderna) เข็ม 2 3 และ 4 ฟรี สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไข ดังนี้

เข็ม 2

- เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็ม 1
ภายในวันที่ 8 ก.ค.2565

เข็ม 3

- เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 8 ก.ค.2565

- เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 8 พ.ค.2565

- เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ดังนี้

- ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ซิโนฟาร์ม+แอสตร้าเซนเนก้า

- ซิโนแวค+โมเดอร์นา หรือ ซิโนฟาร์ม+โมเดอร์นา

- แอสตร้าเซนเนก้า+โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 8 พ.ค.2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้บริการโมเดอร์นาถึง 15 ส.ค.65 เป็นวันสุดท้าย

ดราม่า "โมเดอร์นา" หมดอายุ ล่าสุด ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ออกมาชี้แจงแล้ว

ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 2,166 ราย ตาย 29 ราย

เข็ม 4

- เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3
หรือ เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3
- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3
- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3
- เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1,2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 8 เม.ย.2565

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจํานวน
เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4 ในวันที่ 8,9,10,11,12,13 ส.ค. 2565

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ 

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสําเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

กรุณานํา บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย

สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน

กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์

LOT วัคซีนโมเดอร์นาที่ให้บริการเป็นช่วงขยายอายุวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

\"โมเดอร์นา\" ฟรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 2 3 และ 4 เช็กได้ที่นี้