คลายข้อข้องใจ แม่ติดเชื้อโควิดให้นมลูกได้หรือไม่

04 สิงหาคม 2565

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คลายข้อข้องใจ แม่ติดเชื้อโควิด-19 ให้นมลูกได้หรือไม่!? พร้อมแนะสิ่งที่คุณแม่ต้องปฏิบัติ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คลายข้อข้องใจ แม่ติดเชื้อโควิด-19 ให้นมลูกได้หรือไม่!? โดยเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้ช่วยตอบข้อสงสัยถึงประเด็นดังกล่าว

คลายข้อข้องใจ แม่ติดเชื้อโควิดให้นมลูกได้หรือไม่

Q&A คลายข้อข้องใจ

Q : แม่ติดเชื้อโควิดให้นมลูกได้หรือไม่ ?

A : ได้ เพราะน้ำนมแม่มีสารภูมิคุ้มกัน หลังคลอดควรฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือวัคซีนเข็มกระตุ้น เพราะภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในแม่ สามารถส่งผ่านจากน้ำนมไปยังลูก

 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันที่ 1 - 7 ส.ค. ของทุกปี เป็นสัปดาห์นมแม่โลก แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แม่หลังคลอดที่เป็นผู้เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ หรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 ยังคงให้ลูกกินนมแม่ได้ ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ในกรณีที่แม่ติดเชื้อแต่มีอาการไม่มาก สามารถให้นมจากเต้าได้ปกติ แต่ต้องมีการป้องกัน และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ

 

โดยลูกควรอยู่ห่างจากแม่อย่างน้อย 2 เมตร หรือมีม่านกั้น สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่กับลูก ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์เข้มข้น 70 % ขึ้นไปก่อนการสัมผัสตัวลูก และทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวต่าง ๆ ที่คุณแม่สัมผัส รวมทั้งควรล้างทำความสะอาดหน้าอก เมื่อมีการไอหรือจามรดหน้าอก และห้ามใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า จมูกหรือปาก รวมถึงการหอมแก้มลูกขณะให้นม ทั้งนี้ หากแม่ไม่สะดวกที่จะให้นมจากเต้า ยังคงสามารถบีบเก็บน้ำนมได้ ควรให้พ่อหรือผู้ช่วยเป็นผู้ป้อนนมให้ลูกแทน

คลายข้อข้องใจ แม่ติดเชื้อโควิดให้นมลูกได้หรือไม่

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews