ราคาทองวันนี้  25 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด 09:27 น. ครั้งที่ 1 

25 กรกฎาคม 2565

ราคาทองวันนี้  25 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด 09:27 น. ครั้งที่ 1  จากสมาคมทองคำ ราคาทองแท่ง รับซื้อ บาทละ 29,850.00 บาท ขายออก บาทละ 29,950.00 บาท ส่วนราคาทองรูปพรรณ รับซื้อ บาทละ 29,319.44 บาท ขายออก บาทละ 30,450.00 บาท "ราคาไม่เปลี่ยนแปลง"

ราคาทองวันนี้  25 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด 09:27 น. ครั้งที่ 1 

ราคาทองวันนี้  25 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด 09:27 น. ครั้งที่ 1 

ราคาทองล่าสุดของวันที่ 25 ก.ค.65 ปิดราคา ครั้งที่ 1 โดย จากสมาคมทองคำ ราคาทองแท่ง รับซื้อ บาทละ 29,850.00 บาท ขายออก บาทละ 29,950.00 บาท ส่วนราคาทองรูปพรรณ รับซื้อ บาทละ 29,319.44 บาท ขายออก บาทละ 30,450.00 บาท

ราคาทองวันนี้  25 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด 09:27 น. ครั้งที่ 1 

 

ราคาทองคำวันนี้ 25 ก.ค.65 ล่าสุด 

ประกาศครั้งที่ 1 เวลา 09.27

ราคาทองแท่ง ล่าสุด 

ราคาทองวันนี้  25 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด 09:27 น. ครั้งที่ 1 

รับซื้อ บาทละ 29,850.00 บาท

ขายออก บาทละ 29,950.00 บาท

 

ราคาทองรูปพรรณ ล่าสุด

ราคาทองวันนี้  25 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด 09:27 น. ครั้งที่ 1 

 รับซื้อ บาทละ 29,319.44 บาท

ขายออก บาทละ 30,450.00 บาท

 

Cr.สมาคมทองคำ