ราคาทองวันนี้ 19 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด เวลา 09:29 น.

19 กรกฎาคม 2565

ราคาทองวันนี้ 19 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 1 09.29 ประกาศสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองแท่ง และ ทองรูปพรรณ จะร่วงลง หรือปรับขึ้นเท่าไหร่? 

ราคาทองวันนี้ 19 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด เวลา 09:29 น. จะร่วงลง หรือปรับขึ้นเท่าไหร่? 

ราคาทองวันนี้ 19 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด เวลา 09:29 น.

ราคาทองวันนี้ 19 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 1 09.29 ประกาศสมาคมค้าทองคำ โดย ราคาทองแท่ง รับซื้อ บาทละ 29,650.00 บาท ขายออก บาทละ 29,750.00 บาท ส่วนราคาทองรูปพรรณ รับซื้อ บาทละ 29,122.36 บาท ขายออก บาทละ 30,250.00 บาท

ราคาทองแท่ง ล่าสุด

รับซื้อ บาทละ 29,650.00  บาท

ขายออก บาทละ 29,750.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 19 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด เวลา 09:29 น.

ราคารูปพรรณ ล่าสุด

รับซื้อ บาทละ 29,122.36   บาท

ขายออก บาทละ 30,250.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 19 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด เวลา 09:29 น.

 

 

ราคาทองวันนี้ 19 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด เวลา 09:29 น.