ราคาทองวันนี้  22 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด 09:24 น. ครั้งที่ 1 

22 กรกฎาคม 2565

ราคาทองล่าสุดของวันที่ 22 ก.ค.65 ปิดราคา ครั้งที่ 1 โดย ราคาทองแท่ง รับซื้อ บาทละ 29,800.00 บาท ขายออก 29,900.00 บาทละ  บาท ส่วนราคาทองรูปพรรณ รับซื้อ บาทละ 29,258.80 บาท ขายออก บาทละ 30,400.00 บาท

ราคาทองวันนี้  22 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด เวลา 09:24 น. ครั้งที่ 1 

ราคาทองวันนี้  22 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด เวลา 09:24 น. ครั้งที่ 1 

ราคาทองล่าสุดของวันที่ 22 ก.ค.65 ปิดราคา ครั้งที่ 1 โดย ราคาทองแท่ง รับซื้อ บาทละ 29,800.00 บาท ขายออก 29,900.00 บาทละ  บาท ส่วนราคาทองรูปพรรณ รับซื้อ บาทละ 29,258.80 บาท ขายออก บาทละ 30,400.00 บาท

 

 

 

 

ราคาทองวันนี้  22 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด เวลา 09:24 น. ครั้งที่ 1 

ราคาทองคำวันนี้ 22 ก.ค.65 ล่าสุด 

ประกาศครั้งที่ 1 เวลา 09.24

ราคาทองแท่ง ล่าสุด

ราคาทองวันนี้  22 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด เวลา 09:24 น. ครั้งที่ 1 

รับซื้อ บาทละ  29,800.00 บาท

ขายออก บาทละ 29,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ ล่าสุด

ราคาทองวันนี้  22 กรกฎาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด เวลา 09:24 น. ครั้งที่ 1 

รับซื้อ บาทละ  29,258.80 บาท

ขายออก บาทละ 30,400.00 บาท